Важно: Промените в правилата на футбола

Световната футболна централа ФИФА оповести промени в настоящите “Правила на Играта”. Те вече са в сила, считано от 1 юни тази година и ще бъдат приложени на практика през новия сезон 2016/2017 година. Българският футболен съюз публикува всички новости, корекции, допълнения и пояснения, касаещи споменатите вече промени, въведени от ФИФА. Те са обработени от методиста на Съдийската комисия при БФС Радан Мирянов.

Публикуваме всички новости без редакторска намеса:

Основни новости, корекции, допълнения и пояснения в „Правилата на Играта“

 • В новото издание 2016/2017 всяко правило е оформено заедно с неговите интерпретации и съответните инструкции към съдиите, т.е. правилата не са разделени в две части (както беше досега). Отделно
  има и речник на ключовите понятия и термини, изясняващ техния смисъл. Целта е „Правилата на Играта“ да станат по-достъпни, по-разбираеми и да се отстранят някои досега съществуващи
  несъвършенства в тях.
 • Променени са наименованията на някои от правилата. Например Правило 3 от „Брой на играчите“ се трансформира в „Играчите“, Правило 6 от „Асистент съдиите“ е преименувано в „Останалите членове на съдийския екип“, а Правило 10 от „Метод на отбелязване на гол“ става „Определяне изхода на срещата“.
 • Не се разрешава част от игралното поле (напр. вратарското поле) да е с изкуствена трева, а друга част да е с естествена. Това по изключение се допуска само при т. нар. хибридни системи от по-ново поколение,
  където са комбинирани естествени и изкуствени материали.
 • Техническата зона и технологията на гол-линията са преместени и са описани вече в Правило 1.
 • Позволява се само на плата на ъгловото флагче да има щамповани емблема или лого (но не и реклама). Това не е разрешено на гредите, мрежите, части от игралното поле (вкл. между гол-линията и мрежата), техническата зона и т.н. Рекламните пана не могат да са разположени на по-малко от метър от ограничителните линии на игралното поле.
 • За различните турнири (състезания) могат да се дефинират конкретни размери на игралното поле, но само в утвърдените от Правило 1 рамки.
 • Мач не може да започне (или да продължи), ако някой от отборите е с по-малко от седем състезатели.
 • Влизащ като смяна играч може да поднови играта (от ъглов удар, странично хвърляне и др.) само ако вече е бил стъпил на игралното поле.
 • Ако играта е спряна заради официално лице на отбор, резервен, сменен или отстранен играч, който влиза на терена, намесва се и/или влияе на играта, то подновяването е с пряк свободен удар (или непряк свободен удар), а ако е от външен субект (който не е включен в тимовия лист като играч, резерва или официално лице), възстановяването на играта е със съдийска топка.
 • Ако има неуспешна намеса (от нещо или някой, който не е играч), с цел да се попречи на влизаща във вратата топка, голът се признава дори и да е имало докосване на топката (но не и ако е възпрепятстван играч от отбраняващия се отбор). Ако отбор отбележи гол с допълнително лице на терена (резерва, сменен, отстранен играч или официално лице), то той не се признава. В гореспоменатите случаи подновяването на играта е чрез съдийска топка, удар от вратата или ъглов удар.
 • Капитанът на отбора няма по-специален статус или привилегии, но има степен на отговорност за поведението на целия отбор.
 • Лента, с която се покриват (облепят) чорапите трябва да е с цвета на частта, към която е приложена. Вратарите могат да носят безопасни спортни очила и/или шапки.
 • Състезател, който инцидентно е загубил своята обувка (или кора) може да играе така най-късно до следващото спиране на играта.
 • Клиновете трябва да са с цвета на гащетата (или на най-долния им кант/подгъв). Клиновете на играчите от един отбор трябва да са с еднакъв цвят. Например на снимка 4.2. клиновете на
  отбора трябва да са или светло-зелени, или черни.
 • Забранява се радио или електронна комуникация между играчите и/или официалните лица на
  един отбор.
 • Играч може да се върне на игралното поле след поправяне на своята екипировка (вкл. и по време на игра), ако е бил проверен от някой от съдийския екип и е получил знак от съдията.
 • Съдията наказва по-сериозното нарушение (откъм санкция, подновяване и тактическо влияние) при поне две едновременни нарушения. Обръща се внимание, че „физическият“ фаул е по-сериозно
  нарушение от „нефизическия“ фаул, като играта с ръка.
 • Съдията може да прилага дисциплинарни санкции от момента, в който излиза да инспектира игралното поле преди мача, до момента в който напуска терена след срещата. Картони (жълт и червен картон) могат да се показват от момента на излизането на терена преди началния съдийски сигнал до след края на мача (вкл. продължения и удари за определяне на краен победител). Ако играч е отстранен преди предаването на тимовия лист от страна на отбора му, то той не може да бъде включен в него под никаква форма (длъжност). Ако титуляр е отстранен след предаването на тимовия лист и преди началния сигнал, то той може да бъде заменен от вписан резервен играч (който от своя страна не се
  замества в листа и смяната не се брои).
 • Играч може да бъде лекуван на терена (и да не го напуска след това), ако е контузен в резултат на фаул, за който негов противник е санкциониран с картон (жълт или червен картон) и медицинската помощ е извършена бързо (до около 20-25 секунди забавяне на подновяването).
 • Съдията трябва да се съобразява с „Духа на Играта“, но без да излиза извън рамките на „Правилата на Играта“.
 • За облекчаване придвижването на съдията, при бързи авантажни ситуации, се позволява сигнал за авантаж с едната ръка.
 • Изрично се описва, че в добавеното от съдията време трябва да се включи и това, отделено за паузи за освежаване (за вода), където и когато такива се прилагат.
 • При всяко подновяване на играта с крак (начален удар, удар от вратата, ъглов удар, пряк или непряк свободен удар и т.н.), топката не може да влезе в игра, ако не е помръднала „явно“.
 • При удари за определяне на краен победител, съдията хвърля монета, за да определи вратата, освен ако няма други съображения (като напр. безопасност или условия на терена). Впоследствие тази врата може да бъде променяна само по гореспоменатите съображения.
 • НУ (или удар за определяне на краен победител) ще се счита за приключен само ако топката спре, излезе от терена или съдията издаде сигнал за нарушение
 • При удари за определяне на краен победител двата отбора трябва да ги започнат и да бъдат по време на изпълнението в еднакви по брой състави, т.е. ако преди или по време на изпълнението един от отборите
  е с повече играчи, то той трябва да редуцира съответната бройка, като уведоми съдията. Изключените по този начин играчи не взимат участие в ударите, освен ако не сменят контузен вратар. Такъв вратар, който не може да продължи, би могъл да бъде сменен или от подобен „изключен“ играч, или от друг резервен състезател, но при условие отборът му да не е извършил позволения брой смени.
 • В Правило 11 се уточнява, че ръцете на никой от играчите не важат по отношение на засадата (вкл. и тези на вратаря – снимка 11.4.). Централната линия е „неутрална“ по отношение на засадата, т.е. нападател не е в противниковата половина, ако е на нея.
 • В същото правило е залегнало изискването непряк свобден удар (НСУ) след отсъдена засада да се изпълнява от мястото,
  където е било извършено самото нарушение, т.е. ако напр. нападател е бил в засада и е заиграл с топката в своята половина, НСУ ще бъде изпълнен от мястото, където се е намесил в играта.
 • Играч от отбраняващия се отбор, напускащ терена без разрешението на съдията ще се счита за позициониран на линията на вратата или страничната линия по отношение на засадата до следващото спиране на играта или до момента, в който отбраняващият се отбор отправи топката към централната линия и тя е извън тяхното наказателно поле.
 • Нападател има право да напусне терена, за да не бъде наказан по Правило 11. Ако такъв играч се върне през линията на вратата и се включи в играта преди следващото ѝ спиране или преди момента, в който отбраняващият се отбор отправи топката към централната линия и тя е извън тяхното наказателно поле, би следвало да се счита, че той се е намирал на линията на вратата относно засадата. Ако такъв състезател се върне без разрешение на съдията и не е наказан по Правило 11, а извлече предимство, то той трябва да получи жълт картон.
 • Авантаж не трябва да се прилага при сериозна груба игра, насилие или нарушение за втори жълт картон, освен ако няма явна възможност за гол във вратата на отбора на провинилия се състезател. Съдията трябва да покаже съответния картон след спирането на играта, но ако въпросният играч заиграе с топката или влезе в единоборство с (попречи на) противник, съдията трябва да спре играта, да покаже картона и да поднови с непряк свободен удар.
 • В Правило 12 се уточнява, че за игра с ръка жълт картон се показва при спиране на (или намеса в) обещаваща атака, успешен или неуспешен опит да бъде отбелязан гол на противника или при неуспешен опит да бъде предотвратен гол в собствената врата.
 • Задържането на противник с ръце ще се санкционира с жълт картон при спиране на обещаваща атака или ако е при спряна игра (напр. ъглов удар или пряк свободен удар) и продължава след извършена превенция от страна на съдията.
 • Ако играчи напуснат по инерция терена и там се извърши фаул, докато топката е останала в игра, то играта ще бъде подновявана със съответния свободен удар (според вида на нарушението) от най-
  близката точка на терена (върху линията на вратата или страничната линия). Ако нарушението е наказуемо с пряк свободен удар и най-близката точка е в наказателното поле на извършителя, отсъжда се наказателен удар.
 • Ако имаме предотвратяване на гол или на очевидна голова възможност чрез умишлена игра с ръка, съответният състезател се отстранява с червен картон, без значение къде е мястото на нарушението.
 • Ако в своето наказателно поле играч извърши нарушение, чрез което предотвратява очевидна голова възможност и съдията отсъди наказателен удар, то състезателят получава жълт картон, освен ако:
  o Нарушението е задържане, дърпане, бутане (с ръце) или
  o Извършителят не се е опитал или не е имал възможност да играе
  с топката или
  o Нарушението е наказуемо с червен картон (ЧК) навсякъде по терена (напр. сериозна груба игра, насилие и т.н.)
  В гореописаните три пункта се показва ЧК.
 • Насилие е налице и без наличие на прекомерна сила или бруталност, ако ударът е в лицето или главата и не е „пренебрежимо лек“. Опитът за насилие е ЧК, дори и без контакт.
 • При бърз свободен удар (СУ), ако топката срещне противник, който е на по-малко от 9.15 метра, играта продължава. Но ако противник умишлено предотвратява бързото изпълнение на СУ, то той трябва да получи жълт картон за забавяне подновяването на играта.
 • Страничното хвърляне трябва да се изпълни задължително с двете ръце. Играч, който пречи на странично хвърляне на противник, вкл. и скъсяване на дистанцията от 2 метра, се наказва с жълт картон. Ако страничното хвърляне е било изпълнено, то подновяването е с непряк свободен удар.
 • При начален удар топката може да се ритне в която и да било посока и влиза в игра след явното ѝ помръдване.
 • Съдията не може да „управлява“ (напр. „указва“) изхода от съдийска топка.
 • След пускане на съдийска топка, гол ще бъде признат само ако топката е докосната от поне двама от състезателите.
 • При изпълнение на наказателен удар, жълт картон трябва би следвало да получи:
  o Нападател, който спира (финтира) непосредствено преди удара;
  o Играч, който изпълнява наказателен удар вместо определения състезател;
  o Вратар, който скъсява разстоянието (излиза напред) преди удара и става причина за повторното му изпълнение.
 • При изпълнение на наказателен удар се отсъжда непряк свободен удар без значение от изхода, акo топката е отправена назад, изпълни съотборник на определения състезател или изпълнителят спре/финтира непосредствено преди топката (след завършване на движението си към топката). НУ може да се изпълни с пета, но топката трябва да се придвижи напред.
 • Ако при изпълнение на наказателен удар (НУ) играчи от двата отбора нарушат правилата, НУ се повтаря, освен ако някой не е извършил по-сериозно нарушение (напр. неправилен финт или некоректна смяна на изпълняващия).
 • При извършено нарушение на игралното поле и по време на игра срещу съотборник, резервен или сменен играч, официално лице на отбор или някой от съдиите, играта се подновява с пряк свободен удар (или наказателен удар).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *